iTunesin kautta saa ladattua ilmaisia ääntämistä opettavia mp3 podcastingeja. English Pronunciation Pod ja American English Pronunciation Podcast Intermediate to Advanced English Pronunciation Lessons http://www.pronuncian.com/materials/podcasts/rss.xml


Suomalaislle tuottaa vaikeuksia suhuässän ja tavallisen ässän ero. Sama vaikeus tulee esille myös ts ja ds yhdistelmissä suhuässällä ja tavallisella ässällä. Suhuässä on kuitenkin helppo opetella, siinä vain kielen kärkeä siirretään hieman taaksepäin verrattuna tavalliseen ässään. Englannin tavallinen ässä äännetään kieli hieman edempänä, kuin suomalainen ässä. Youtube:

suhuässä ja tavallinen ässä   Muista myös pyöristää huulet, englannissa käytetään enemmän huulia, kuin suomen kielessä, paitsi Englannin yläluokka, joilla on tunnetusti jäykkä ylihuuli, stiff upper lip.

Tärkein vokaali englannin kielessä on schwa, joka foneettisessa kirjoituksessa ilmaistaan ylösalaisin olevana e kirjaimena. Siinä kieli on keskiasennossa rentona suussa, ja huulet ja leuka ovat myös rentoina. Tätä vokaalia käytetään erittäin paljon kaikissa painottomissa tavuissa.

 

BBC schwa RachelsEnglish

W ei ole V vaan täysin eri äänne, wi kirjainyhdistelmissä sama kuin ranskalaisten sanoessa kyllä, oui alussa, W äänteessä huulet ovat pyäristyneet ja edessä ja samanaikasesti kieli on korkealla ja takana, josta se lähtee heti liukumaan nopeasti kohti seuraavaan äänteen asentoa. Huulten alkuasento on lähes sama, kuin vihellettäessä. Suomessa käytettävä keinovanha kirjoitustapa esim. Wanha satama, ym. on erittäin harhaanjohtavaa pelleilyäja tulee saksan kielestä jossa W on suomen V ja saksan V on suomen F.

TH äänteet oppii suomalainen ääntämään yksikertaisimmin, kun työntää kielen etuhampaiden väliin mutta kyllä tuo throught on vaikea. Huomaa, että kyseessä ei ole T ja H, vaan oma erillinen äänteensä, missä ei ole mitään H:ta. Th eroaa t-äänteestä myö siten, että t on pysähdys, kun taas th-äännetta voi jatkaa pitkään, se on jatkuva frikatiivi.

R

R äänteessä englannissa (paitsi skottien ääntämisessä) kielen kärki ei kosketa suun yläosaan ja muodosta samanlaista värähtelevää sulkua, kuin suomen kielessä. Kieli on kuitenkin koukistunut samaan tapaan kuin värähtelevässä R:ssä, eikä ole samalla tavoin litteänä kuin L:ssä, virhe jonka kanssa kiinalaisilla on vaikeuksia - All laight. Sama 3D mallinnuksena: Englannissa myös huulia pypristetään r:ää sanottaessa

Seuraavana vokaalit