TIEDOSTAMATON.NET

Uutta: Ramishvili D.I: Subjektin ja objektin käistteestä D N Uznadzen psykologiassa

Päivitetty - Kaksi teoriaa tiedostamattomasta: D N Uznadzen teorian ja psykoanalyysin vertailu

Uutta

Kissojen loinen altistaa ehkä skitsofrenialle?

Väkivalta vähentynyt huomattavasti ihmiskunnan historian aikana

Trauman kokeminen ja dissosiaatio

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö: torjutut muistot ja väärät muistot

Ruokaneofobia

Opittu ruokainho

MathPsych:

Tiivis johdatus tunteisiin
-Johdattavat esimerkit:

Jännitys, voitonriemu ja pettymys urheilussa - ja elämässä
Esiintymispelko
Palvelun psykologian perusteet

Asia:
Miksi meillä on tunteet?
Neljä perustunnetta
Laumaeläimen tunteet
Tunteiden yleinen kaava toiminnassa

Ahdistus, pelko ja fobiat
Pelon mielikuvitusta ohjaavaa vaikutus
Seksi ja väkivalta
Masennus ja epätoivo
Aggressio
Masennuksen mahdollisia psykologisia syitä
Abstrakti näkemys masennukseen

Mitä on rakkaus?

Aggression biologinen, psykologinen ja yhteiskunnallinen taso

Keskimääräistä parempi motiiviteoria

Olemmeko kaikki yhtä onnellisia?


Onko rakkauden määrä vakio?

 


Kaikkein hyödyllisin psykologinen tieto pähkinänkuoressa

logoani3.gif - 8996 Bytes

Tiedostamaton ilman mystiikkaa

- Johdanto

Tiivistelmä psykologiaan perehtyneile

Erilaisia tietoisuuden ja tiedostamattoman määrittelyitä:
Entä Freudin Unien tulkinta?

Unioppiminen?

Esimerkki tietoisuuden ja tiedostamattoman erilaisesta määrittelystä
Rakenteellinen tiedostamaton - automatisoituneet toiminnat
Dynaaminen tiedostamaton
Psykoanalyytikon ammatin vaatimuksia
Tietoinen ajattelu pähkinänkuoressa
Tunne ja järki
Psyykkinen toiminta tasolla joka ei ole tietoista ajattelua
Impulsiivisen tason ja tietoisen ajattelun tason eroja
Minän puolustuskeinot eli defenssit Torjunta, eristäminen, projektio, järkeistäminen ym.
Freudin dynaaminen tiedostamaton ilman mystiikkaa
Malli miten tietoinen ajattelu vaikuttaa tunteisiin
Dissosiatiivinen tiedostamaton
Tietoisuuden sisällön valikoituminen Skeemat
Mikä on skeema?

Havaintoskeema
Valikoiva kuunteleminen

Tiedostamaton skeema kokeellisen psykologian kohteena:


Skeeman luonnoksenomaisuus ja assimiloiva vaikutus
Skeemateorioissa usein esiintyvä virhe

Tunneskeeman hahmottelua ja kysymyksiä

Mitä on taide?

Taide ja tiedostamaton - kirjallisuus


Taide ja psykoanalyysi
Mikä on elämän tarkoitus?

Sivun kirjoittajasta

Kuinka voit vaikuttaa subliminaalisilla kuvilla sivulla kävijäsi alitajuntaan?Kunhan ratkaiset ensin pari teknistä ongelmaa.

mailto:M.Ahola Mikko Ahola